PPracownikami Ośrodka Interwencji Kryzysowej są osoby z wykształceniem psychologicznym lub pedagogicznym. Część pracowników ma także przygotowanie psychoterapeutyczne.

Dyrektor OIK:
  • Barbara Pełyńska
Kadra OIK:
  • Zdzisław Ustrzycki
  • Dorota Kawińska – Domurad
  • Marta Chmielowiec
  • Aurelia Szczygieł – Kolk
  • Agnieszka Brzozowska-Kubaś
  • Olga Drąg
Obsługa administracyjna:
  • Grażyna Wrona
powiat ZADANIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POWIATU KŁODZKIEGO