Towarzystwo Społeczne "RAZEM"
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w KŁODZKU

ul.Artura Grottgera 8
57-300 Kłodzko
tel.74 865-86-58
oik@tsrazem.pl
godziny pracy: 11:00 - 16:00

powiat ZADANIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POWIATU KŁODZKIEGO