Dokumenty
Bezpłatna pomoc prawna w 7 gminach Powiatu Kłodzkiego - od stycznia 2016r. Pobierz
Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe w województwie dolnośląskim Pobierz
Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie dolnośląskim Pobierz
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Pobierz
Podmioty prowadzące programy korekcyjno - edukacyjne oraz Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Pobierz
Ośrodki Pomocy Społecznej - obsługujące zespoły interdyscyplinarne Pobierz
Miejsca udzielania pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej w Powiecie Kłodzkim i Ząbkowickim / opr. Wojciech Skrobotun i Olga Drąg / Pobierz
Lista Zespołów Interdyscyplinarnych w Powiecie Kłodzkim Pobierz
Rekomendacje z Paneli Dyskusyjnych Konferencji Powiatowej „Można Inaczej” – 17.04.2013 Pobierz
"Można Inaczej" - materiał instruktażowy dot.przeciwdziałania i pomocy w sytuacji doznawania przemocy Pobierz
powiat ZADANIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POWIATU KŁODZKIEGO