Działania

Grupa Wsparciowo – Zajęciowa dla Rodzin Osób Używających Narkotyków 2018

16.01.2018 o godz. 15.00
13.02.2018 o godz. 15.00
13.03.2018 o godz. 15.00
17.04.2018 o godz. 15.00
15.05.2018 o godz. 15.00
19.06.2018 o godz. 15.00
17.07.2018 o godz. 15.00
14.08.2018 o godz. 15.00
18.09.2018 o godz. 15.00
16.10.2018 o godz. 15.00
13.11.2018 o godz. 15.00
11.12.2018 o godz. 15.00
2018-01-04 Z.U.
Działania

Dyżury Specjalistów

Poniedziałki w godzinach 08:00 - 12:00
Sprawy związane z problemem uzależnień od narkotyków
Specjalista: Zdzisław Ustrzycki
Proszę o umawianie się telefoniczne:
605-079-189


Poniedziałki w godzinach 15:00-17:00
Przyjmowanie adolescentów i ich rodzin
Specjalista: Barbara Pełyńska
Proszę o umawianie się telefoniczne:
508-098-768
2016-04-13 Z.U.
Działania

Kampania społeczna OIK dot. przeciwdziałania przemocy w TV Kłodzko

http://www.tvklodzka.pl/site/telewizja/1/1/1/971/n.html
2013-06-18 Z.U.
Działania
pokaż wszystkie
powiat ZADANIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POWIATU KŁODZKIEGO