Ośrodek Interwencji Kryzysowej działa od 01.05.2012r. i jest placówką prowadzoną przez Towarzystwo Społeczne „RAZEM” w Kłodzku. Podstawą działań jest realizacja zadania zleconego przez Starostwo Powiatu Kłodzkiego. Dotychczas były one realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku. Idea powstania takiej placówki wynikła m.in. z konieczności pomocy dla tych mieszkańców Powiatu Kłodzkiego, którzy doświadczają różnego rodzaju kryzysu psychologicznego. Od początku działalności pracownicy OIK przyjmują osoby, które doświadczyły kryzysu życiowego pod jego różnymi postaciami. Głównie zgłaszają się osoby doświadczające przemocy domowej, przemocy seksualnej, osoby po próbach samobójczych, ofiary katastrof i wypadków. Z pomocy OIK korzystają także osoby, które doświadczają straty bliskiej osoby. Pomoc OIK jest skierowana głównie do mieszkańców Powiatu Kłodzkiego

Ośrodek udziela pomocy

  • po urazowym doświadczeniu / np. osobom doświadczającym przemocy – w tym domowej i seksualnej, ofiarom przestępstw, osobom po próbie samobójczej, itp. /
  • osobom doświadczającym kryzysu psychologicznego / w sytuacji utraty bliskiej osoby, także choroby itp. /

Ośrodek wzmacnia psychiczne osoby w obliczu kryzysu osobistego i rodzinnego.

Ośrodek prowadzi działania mające na celu powrót do równowagi psychicznej po przebyciu kryzysu

Ośrodek współpracuje z innymi placówkami okołopomocowymi i osobami zajmującymi się pomocą psychologiczną i socjalną.

Pracownikami ośrodka są profesjonalni interwenci z wykształceniem psychologicznym i terapeutycznym

  • Ośrodek jest czynny w dni robocze
  • 11.00 do 16.00
  • Przyjmujemy bez skierowania.
  • Udzielamy pomocy bezpłatnej.
  • Możliwy kontakt osobisty i telefoniczny.
powiat ZADANIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POWIATU KŁODZKIEGO